herb gminy Godow

Ankieta do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Godów na lata 2021-2025”.

herb gminy GodowGmina Godów przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Godów na lata 2021-2025”.

Pierwszym etapem wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest ankietyzacja mieszkańców w celu jak najlepszego rozpoznania i zdiagnozowania potrzeb naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

W związku z tym Wójt Gminy Godów zwraca się do mieszkańców gminy godów z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i oddanie jej w Urzędzie Gminy Godów.

Ankieta nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi dla nas ważną informację o ilości zużytej energii i emisji CO2.

TERMIN SKŁADANIA ANKIET (NAWET NIE W PEŁNI WYPEŁNIONYCH) DO 20 CZERWCA 2021 ROKU.

Link do ankiety

Źródło: UG Godów