O rozwoju Łazisk w ubiegłych stuleciach istnieją szczątkowe informacje. Spustoszenie tej ziemi poczynając od plemion tatarskich w 1241r. poprzez dalsze czasy wojny trzydziestoletniej, podczas której miejscowości były rabowane, pustoszone i palone, a w XVIII w. przeszły tzw. kolonizację fryderycjańską, dalej w wieku XIX bunty chłopskie później powstania śląskie, wojny –nie zostawiły przeszłości w stanie nienaruszonym.
W Łaziskach można wyróżnić dwie otwarte przestrzenie wspólne tzw. dominanty przestrzenne: kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych i wzgórze z Kalwarią jako dominantę krajobrazową z najpiękniejszymi widokami na całą okolicę Olzy w kierunku Beskidów

Wieś Łaziska zlokalizowana jest wzdłuż drogi z Jastrzębia w kierunku Raciborza wzdłuż granicy Państwa. Główną osią wsi jest obecna ulica Powstańców Śląskich.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Godów z 2002r. podaje, iż kościół filialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych z XVIw drewniany, z wieżą jest wpisany pod Nr 732/66 z 5 sierpnia 1966r. w granicach ogrodzenia do rejestru zabytków woj .śląskiego. Jest to kościół orientowany, gotycki przekształcony w epoce baroku.

Podczas rozpoczętego w 1997r. remontu kościoła odkryto stare malowidła wykonane techniką tempery. Na belkach konstrukcyjnych ukazały się zamieszczone tam sceny ze Starego i Nowego Testamentu pełniące funkcje biblii pauperum, czyli biblii dla ubogich niepotrafiących czytać. Kościół ma też swoją legendę dotyczącą czasów jego powstawania –otóż miał on powstać na wzniesieniu, lecz za każdym razem, kiedy budowniczowie wynosili materiały na wzniesienie, rano znajdowano je na dole góry. Wtedy postanowiono, że budowa będzie rozpoczęta w tym miejscu, w którym spadały materiały przeznaczone na jego budowę. W tych zdarzeniach widać było rękę Opatrzności, gdyż podczas działań wojennych II wojny światowej tak ostrzeliwano górę, że gdyby stał tam kościół, to byłby całkowicie zniszczony. 15 kwietnia 1945r. do kościoła wpadł pocisk artyleryjski wrył się w północną ścianę kościoła nie wybuchając. Do dzisiaj można oglądać to miejsce, a fragment ściany z otworem jest przesłonięty szybą i zaznaczony symbolem Opatrzności Bożej.

Ochroną konserwatorską „B” objęto:

 1. Cmentarz rzymsko –katolicki przy ul. Powstańców Śląskich wraz z Górą Kalwarią znajdującą się na wyniesieniu za kościołem –kapliczki drogi krzyżowej,
 2. Zabudowania przy ul. Powstańców Śląskich w obszarze zabudowy działek własnościowych.

W Łaziskach znajdują się obiekty zabytkowe podlegające ochronie:

 1. Budynek Szkoły Podstawowej położony przy ul. Powstańców Śląskich Nr 151 wybudowany w1927r. w stylu belwederskim,
 2. Zabudowania dawnego młyna przy ul. Młyńskiej 4,
 3. Zabudowania i budynki położone przy ul. Młyńskiej 2, Powstańców 45, 165, 136, 137, 155, 120, 213, 158, 162 ,83, Dworcowej 1
 4. Krzyże i kapliczki przydrożne:
  – krzyż kamienny pokutny z ok. 1600r. przy wschodniej bramie kościoła,
  – krzyż kamienny na Kalwarii z ok. 1885r. o wysokiej wartości zabytkowej. Między cokołem a krzyżem wykuty jest symbol Oka Opatrzności;
  – krzyż kamienny kapliczkowy z 1919r. na rogu ul. Dworcowej/Powstańców Śląskich o wysokiej wartości zabytkowej,
  – krzyż drewniany przydrożny z 1938r. na zbiegu ulic Leśnej i Powstańców Śląskich,
  – krzyż malowany przydrożny z ok. 1900r., w obrębie ogrodzenia kościoła,
  – krzyż kamienny kapliczkowy z 1901r. u zbiegu ul. Wierzniowickiej i Powstańców Śląskich.

 

Ponadto w Inwentaryzacji Krzyży i Kapliczek Przydrożnych Gminy Godów znajdują się:

  1. krzyż kamienny cmentarny z 1956r. w obrębie ogrodzenia cmentarza,
  2. krzyż malowany przydrożny z ok. 1960r. w obrębie cmentarza i na wzgórzu ponad kościołem,
  3. krzyż kamienny kapliczkowy z 1997r. położony u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Młyńskiej,
  4. kaplica pod wezwaniem św. Jana Nepomucena przy ul. Powstańców Śląskich z ok. 1850r.,
  5. kaplica z figurą Chrystusa Króla w obrębie ogrodzenia kościoła z ok. 1950r.,
  6. kaplica Matki Boskiej na terenie cmentarza z 1960r.,
  7. kaplica Matki Boskiej z 1990r. przy granicy z Gorzyczkami.