Sołtys i Rada Sołecka (kadencja 2019-2024)

Sołtys

Elżbieta Szatoń

 

 

Elżbieta SZATOŃ

tel.kom. +48731349212

Rada Sołecka

Elżbieta Szatoń

Danuta Gajdosz

Bożena Kucza

Łucjan Mężyk

Edward Szołucha

Grzegorz Wach

Radni Rady Gminy Godów VIII kadencji (lata 2018-2023)

Okręg Wyborczy nr 9 w Łaziskach
Okręg Wyborczy nr 10 w Łaziskach

Michał Kuczak

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 
 

Zbigniew Gajek

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury

i Zdrowia, członek Komisji Rewizyjnej

Statut sołectwa Łaziska został przyjęty uchwałą nr XVI/136/08 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łaziska.