Stowarzyszenie Świętej Barbary w Łaziskach wpisano do rejestru Stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. w dniu 18 maja 2005 r.

Cele Stowarzyszenia to m.in. opieka nad sztandarami, mundurami oraz innymi insygniami górniczymi, popularyzacja wiedzy z dziedziny górniczej wśród społeczeństwa, promocja i popieranie tradycji górniczych.

Motywem do powstania Stowarzyszenia był sztandar górniczy, który od ponad 50 lat nieprzerwanie towarzyszy wszystkim uroczystościom państwowym i kościelnym w Łaziskach.

Stowarzyszenie Świętej Barbary jest jedyną tego rodzaju organizacją w Polsce.