Elektroniczny wniosek o dodatek węglowy złóż do GOPS Godów

Urząd Gminy w Godowie przypomina, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać również w formie elektronicznej, tj. poprzez platformę e-PUAP. Należy je składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie. Poniżej przygotowana przez nas instrukcja, jak krok po kroku złożyć taki wniosek.

Źródło: UG Godów