GODOW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Godów w okresie od maja do grudnia 2019r.

GODOW

Urząd Gminy Godów udostępnia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Godów na okres od 01.05.2019r. do 31.12.2019r.

Źródło: UG Godów

HARMONOGRAM