Kontakt

Administrator strony:

Zbigniew Gajek

e-mail: laziska@hotmail.com

 

W sprawach związanych z sołectwem prosimy kontaktować się z Sołtysem – Panią Elżbietą Szatoń, tel. 731 349 212.