herb gminy Godow

Nabór do projektu na wymianę kotłów – realizacja w 2022 r.

Herb Gminy Godów

Gmina Godów ogłasza nabór do projektu grantowego pn. “Zapora antysmogowa – walka ze smogiem w Gminie Godów”.

Projekt dotyczy udzielania grantów na wymianę starego źródła ciepła w przyszłym roku. Granty będzie można otrzymać na montaż: kotła na gaz, kotła na biomasę (pellet) lub powietrznej pompy ciepła.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 (rozstrzygnięcie konkursu – grudzień 2021).  Realizacja tylko w roku 2022.

Formularz wniosku o udział w projekcie oraz ulotkę informacyjną z najważniejszymi informacjami zamieszczono poniżej.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie dostępne są w Regulaminie udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu “Zapora antysmogowa – walka ze smogiem w Gminie Godów” dostępnym – w zakładce Ekologia na stronie godow.pl.

Termin składania wniosków:

od dnia 20.05.2021 r. do dnia 21.06.2021 r. do godz. 10.00

UWAGA! O wyborze wniosków do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów – w godzinach pracy urzędu. Wniosek można także przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – opatrując dokumenty kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Dla zainteresowanych udziałem w projekcie przygotowano dyżur telefoniczny codziennie od 7.00 do 9.00 oraz w poniedziałki od 15.00 do 17.00   pod numerem telefonu 32 4765 065 wew. 33.

Źródło: UG Godów