GODOW

Ogłoszenie Urzędu Gminy w Godowie

GODOW

Dostarczenie decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego przez Organ Podatkowy na 2018 rok:

w sołectwach: Godów i Łaziska – decyzje zostaną doręczone przez pocztę.

w sołectwach: Gołkowice, Skrbeńsko, Skrzyszów, Podbucze i Krostoszowice – decyzje będą doręczane przez sołtysów pod wskazany na decyzji adres.

Źródło:UG w Godowie