Pięć wniosków o dofinansowanie z Polskiego Ładu: na przedszkola, boisko, szatnię i kanalizację

Wnioski w ramach 3. edycji Polskiego Ładu dla gmin popegeerowskich

4. Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. Przewidywana wartość inwestycji to 2 500 000 zł. Kwota wnioskowanych środków to 2 450 000 zł. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwukondygnacyjnego budynku zaspokajającego potrzeby szatniowe, higieniczno-sanitarne oraz gospodarcze OSP w Łaziskach wraz z zapleczem treningowym. Na parterze budynku dostępnym z poziomu terenu zlokalizowana będzie strefa higieniczno-sanitarna ogólnodostępna oraz gospodarcza na potrzeby OSP, a także świetlica. Na piętrze wydzielone zostanie pomieszczenie wielofunkcyjne z zapleczem higieniczno – sanitarnym oraz taras z zewnętrzną klatką schodową z zabudowanym podnośnikiem lub platformą hydrauliczną, stanowiącą powiązanie komunikacyjne z istniejącym budynkiem OSP.

5. Budowa boiska sportowego w sołectwie Łaziska. Przewidywana wartość inwestycji to 2 800 000 zł. Kwota wnioskowanych środków to 2 000 000 zł. W ramach tego zadania przewidywana jest budowa boiska sportowego treningowego do piłki nożnej o syntetycznej nawierzchni trawiastej o minimalnych wymiarach płyty 90m x 60m przy ul. Skotnickiej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem (bramki, piłkochwyty, trybuny itp.) oraz elementami zagospodarowania terenu. W ramach zadania wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna na potrzeby oświetlenia boiska oraz zasilania istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego, w którym zostanie zabudowana pompa ciepła oraz przeprowadzone niezbędne prace termomodernizacyjne i wykończeniowe.

Źródło: UG Godów