herb gminy Godow

Płatność podatku za III kwartał 2020r.

Herb Gminy GodówUrząd Gminy przypomina, że w dniu 15 września br. mija termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.
Podatek można płacić:

  • w formie gotówkowej, czyli wpłata np. w kasie banku, poczty;
  • w formie bezgotówkowej, czyli  przelewem z rachunku bankowego

na indywidualny rachunek bankowy podatnika wskazany w decyzji podatkowej i zawiadomieniu o wysokości opłaty.

 

Źródło:UG Godów