herb lazisk

Spółka Wodna

herb lazisk

Szanowni mieszkańcy!

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się 26. 09. 2019r. wypłynęła sprawa czyszczenia rowów melioracyjnych i rowów przy posesjach w naszej wsi. Dotyczy to szczególnie domostw nie podłączonych do kanalizacji. Problem ciągle się nawarstwia i ciągnie od co najmniej 3 – 4 lat. Spółka Wodna, która działała na terenie naszego sołectwa została zawieszona około 15 lat temu. Od tego czasu rowy nie były systematycznie czyszczone i zarastają. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Wodnego, rowy przy posesjach zobowiązany jest czyścić właściciel danego gruntu, natomiast pozostałe rowy do czyszczenia zobowiązana jest Gmina. Większością głosów uczestników zebrania postanowiono o zwołaniu odrębnego zebrania na temat rowów i Spółki Wodnej. Rada Sołecka wyznaczyła datę 23. 10. 2019r. O wyznaczonym terminie zabrania informowały ogłoszenia wywieszone na Tablicach Ogłoszeniowych, Ks. Proboszcz Antoni Brzytwa przy o{jcomments on}głoszeniach parafialnych, również odczytał tę informację. Tradycyjnie zebranie odbyło się w sali OSP. Niestety frekwencja wynosiła 20 osób, nie było kworum [40 osób ] podjęcie jakiejkolwiek Uchwały stało się nie możliwe, ale w wśród uczestników wywiązała się dyskusja jak problem rozwiązać. Szkoda, że nie było osób najbardziej zainteresowanych tym problemem. W naszej wsi jest najwięcej rowów w stosunku do reszty sołectw Gminy, dlatego powstanie Spółki Wodnej było by najlepszym rozwiązaniem. Rada Sołecka w budżecie na rok 2020, ujęła prace czyszczenia rowów i przeznaczyła na ten cel 10. 000 zł. W dobie zmieniającego się klimatu i obfitych deszczy nie rozwiąże to problemu.

Uczestnicy zebrania zaproponowali by mieszkańcy Łazisk wypowiedzieli się w ankiecie. W rozprowadzonych ankietach mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć w sprawie utworzenia Spółki Wodnej – czy są za, czy przeciw. Wszystkie potrzebne informacje znajdą się na formularzu.

Rada Sołecka Łaziska