herb gminy Godow

Spotkanie samorządowców z przedstawicielami CPK

Herb Gminy GodówW dniu 04.08.2020 roku na spotkaniu z radnymi i sołtysami wójt gminy Pan Mariusz Adamczyk przekazał ogólne informacje uzyskane od przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego w temacie budowy linii kolejowej nr 170 Katowice – Jastrzębie-Zdrój – Granica RP – Ostrawa (spotkanie samorządowców z przedstawicielami CPK odbyło się 03.08.2020 roku w Jastrzębiu-Zdroju). Uczestnicy spotkania przeanalizowali propozycje nowych przebiegów linii nr 170 biegnących przez gminę Godów. Biorąc pod uwagę fakt, iż na dzień dzisiejszy zbyt mało jest konkretnych informacji odnośnie proponowanych tras – w tym szerokości zajętego pasa, ilości budynków do wyburzenia, rozwiązań technicznych w zakresie rozwiązań komunikacyjnych (mosty, tunele, estakady…) oraz przede wszystkim braku na dzień dzisiejszy konsultacji społecznych z mieszkańcami naszej gminy, samorządowcy oraz sołtysi zaopiniowali jedynie proponowane miejsce przecięcia linii nr 170 z granicą państwa. Z przedstawionych dwóch propozycji, najmniej kolizyjnym i powodującym najmniej utrudnień wydaje się przecięcie granicy z Republiką Czeską pomiędzy sołectwami Godów i Łaziska (drugie proponowane przecięcie granicy zlokalizowane jest w pobliżu autostrady A-1 w Łaziskach).

W przypadku pojawienia się nowych informacji odnośnie planowanej budowy linii kolejowej nr 170, w tym planowanych terminów konsultacji społecznych, będziemy na bieżąco informować mieszkańców poprzez media społecznościowe oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
W związku z powyższym Gmina Godów rekomenduje projektowany wariant zielony w początkowym przebiegu linii.

Mariusz Adamczyk
Wójt Gminy Godów

 

Przebieg linii kolejowej