Konsultacje CPK

Spotkanie w sprawie przebiegu linii kolejowej

SZANOWNI PAŃSTWO

 

uprzejmie infromujemy, ze w dniu 05 marca 2020 roku o godzinie 18.00 w Remizie Strażackiej w Łaziskach odbędzie się spotkanie w sprawie określenia ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.  Przebieg linii kolejowej przez teren Gminy Godów może spowodować zmiany w obecnie funkcjonujacej zabudowie mieszkaniowej naszego sołectwa.

Konsultacje CPK