wito maryjne 2016 88 20160822 1977808957

Święto Maryjne 2016

 wito maryjne 2016 88 20160822 1977808957

Historia obchodów “Drużek” przed i w czasie Święta “Wniebowzięcia Matki Boskiej Do Nieba” czyli nasz Łaziski Odpust, który przypada na 15 sierpnia, sięga lat powojennych, czyli 40-50 tych ubiegłego wieku. Są to czasy kiedy parafią opiekuje się ksiądz Eryk Lipiński. To za jego przyczyną rozpoczęto obchody tzw. „Drużek”. Są to modlitwy i procesje po Stacjach Drogi Krzyżowej ale dotyczą Matki Boskiej jak została wniebowzięta. W obrzędach tych biorą udział dwie figury Matki Bożej – jedna przedstawia Matkę Boską śpiącą, [czyli zmarłą], druga Matkę Boską stojącą czyli taką jaka wstąpiła do nieba. Obchody tego święta rozpoczynają się w godzinach popołudniowych Mszą Świętą (dzień przed Odpustem) i w tych obrzędach bierze udział figura Matki Boskiej śpiącej a następnie na Stacjach Drogi Krzyżowej, które rozmieszczone są wokół  Kościoła Parafialnego odczytane są dwie części Drużek. W dzień Odpustu wcześnie rano odczytana jest trzecia część Drużek i w tej części bierze udział figura stojąca Matki Boskiej, która jest wprowadzana do kościoła w którym odprawiona jest uroczysta Msza Święta, zamykająca obchody Drużek. Do tych obrzędów należy przystroić figury kwiatami oraz Kapliczkę cmentarną zwaną- Marownią  na Domek Maryi, skąd figury przeniesione zostają w dwóch procesjach pierwszy i drugi dzień obchodów do kościoła. Do 2013 roku całą oprawą obchodów „Drużek” zajmowały się młode dziewczęta i ich matki, które stroiły i niosły figury w procesjach. Był to bardzo piękny zwyczaj, młode dziewczynki oddawały w ten sposób hołd Matce Boskiej Łaziskiej i powierzały jej swoją przyszłość. Natomiast od 2014 r. przygotowania i udziału w obrzędach odpustowych w strojach regionalnych podjął się zespół ” Kalina” działający w sołectwie. W tym roku wielka radość bo znów w obchodach „Drużek” obok zespołu “Kalina” w pierwszym dniu wzięły w udział dziewczęta działające w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP w Łaziskach. Natomiast w drugim dniu obchodów przed figurą Maryi Wniebowziętej szły dziewczynki, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej – niosły one bukieciki kwiatów i ziół. Wyglądało to pięknie!! Matka Boska widząc to zadbała o pogodę, która dopełniła tą piękną uroczystość. Największe podziękowania należą się rodzicom tych dziewcząt, które wzięły udział w obchodach, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Łazisk oraz innym osobom za pomoc w przystrojeniu i przygotowaniu “Domku Maryi”. Wierzymy, że tradycja obchodów Drużek nie zostanie zapomniana.

Na uwagę zasługuje fakt, iż obchody „Drużek Maryjnych”, zostały opisane w albumie pt.” Świat wokół nas” Roberta Garstki, który zawiera najstarsze obrzędy woj. śląskiego. 

Autor: Danuta Gajdosz

 Zapraszamy do Galerii