Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Łaziska,
iż w dniu 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00
odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE.
Miejsce: sala remizy strażackiej przy ul. Powstańców Śląskich 95

W trakcie zebrania wiejskiego odbędą się wybory

Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Łaziska