GODOW

Wykaz działek do zbycia w Łaziskach

GODOW

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości                     

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Łaziskach przy ul. Słonecznej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Łaziska
działka nr 2030/417 o pow. 0,2233 ha, symbol użytku – RIVa
działka nr 2032/417 o pow. 0,2665 ha, symbol użytku – PsV – 0,0900 ha, RIVa – 0,1765 ha
księga wieczysta: GL1W/00018522/5

Źródło: UG Godów