herb gminy Godow

Wznowienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Herb Gminy GodówOd dnia 27 kwietnia 2020r. zostaje ponownie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Skrbeńsku przy ul. Piotrowickiej.

Punkt czynny będzie w każdy poniedziałek od godz.11.00 do godz. 17.00.

Ponadto, ze względu na długotrwałą przerwę w funkcjonowaniu Punktu, uruchamia się dwa dodatkowe terminy otwarcia w dniu 6 maja 2020r. oraz w dniu 13 maja 2020r. w godzinach od godz.11.00 do godz. 17.00.

Ze względu na trwającą w dalszym ciągu epidemię koronawirusa prosi się przekazujących odpady do Punktu o przestrzeganie wszystkich nałożonych prawem ograniczeń w miejscach publicznych, tj. zakładanie maseczek ochronnych oraz zachowanie co najmniej 1,5m odległości pomiędzy osobami dostarczającymi odpady do Punktu.
Ponadto, ustala się, aby na terenie Punktu przebywała wyłącznie jedna osoba przekazująca odpady, oczekujący na wjazd powinni oczekiwać na swoją kolej przed bramą wjazdową.

Źródło: UG Godów