GODOW

ZAPORA ANTYSMOGOWA – WALKA ZE SMOGIEM W GMINIE GODÓW

GODOW

Gmina Godów, zważywszy na zgłaszane przez mieszkańców uwagi do warunków, które należy spełnić, aby uzyskać dotację z programu ZAPORA ANTYSMOGOWA, podjęła rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie możliwości zmiany zasad uczestnictwa w progamie, głównie w zakresie konieczności spełnienia minimalnego standardu efektywności ekologicznej.
Z pozyskanych informacji wynika, że Urząd Marszałkowski planuje ogłoszenie kolejnego naboru o mniej restrykcyjnych warunkach, w którym Gmina będzie mogła aplikować o środki.Z uwagi na powyższe planuje się ogłoszenie kolejnego naboru dla mieszkańców do programu ZAPORA ANTYSMOGOWA po dokonaniu zmian w regulaminie, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: UG Godów