Zebranie sprawozdawczo wyborcze KGW

W dniu 16 maja 2024r.  w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach. W trakcie zebrania zostały omówione działania które KGW podejmowało w ubiegłym roku. Następnie po udzieleniu absolutorium przystąpiono do wyborów Zarządu na następną kadencję.

Skład Zarządu KGW:

Marcelina Michniewicz – przewodnicząca

Krystyna Hojka – z-ca przewodniczącej

Irena Dziwoki – skarbnik

Zyta Poloczek – sekretarz

Bożena Kelner – członek zarządu

Iwona Szkatuła – członek zarządu

Danuta Gajdosz – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Serwa

Gabriela Pietroszek

Sylwia Szkatuła