Zebranie wiejskie – wrzesień 2016r.

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Łaziska,
iż w dniu 14 września 2016 r. o godz. 18.00
odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE.
Miejsce: sala remizy strażackiej przy ul. Powstańców Śląskich 95

SOŁTYS