Zebranie wiejskie

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Łaziska,
iż w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 17.00
odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE.
Zapraszamy do sali remizy strażackiej przy ul. Powstańców Śląskich 95

SOŁTYS