Budowa linii kolejowej Katowice-Ostrawa w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Firma Egis Poland Sp. z o.o. , działająca na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. opracowuje projekt Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla linii kolejowej nr 170 na odcinku Katowice-granica państwa-Ostrawa. Trzy spośród zaproponowanych tras przebiegają przez teren Gminy Godów. W związku z powyższym, w załącznikach poniżej przedstawiamy dokładne plany przedstawiające przebieg poszczególnych wariantów.

Informujemy, iż konsultacje społeczne odbędą się dnia 09.02.2022 o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich przy ulicy 1 Maja 177 w Skrzyszowie. Ponadto, Gmina Godów zwróciła się o wyznaczenie dodatkowego terminu konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne mają zakończyć się do 14.02.2022 roku.

Źródło: UG Godów