Informacja o naborze uzupełniajacym ciągłym do programu ograniczania niskiej emisji

Wójt Gminy Godów informuje, że w ramach naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na wymianę źródła ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w terminie od 27 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. wpłynęło:
– 78 wniosków na wymianę tradycyjnego kotła węglowego na kocioł gazowy
– 10 wniosków na wymianę tradycyjnego kotła węglowego na biomasę (pellet)
– 9 wniosków na wymianę tradycyjnego kotła węglowego na pompę ciepła

W tegorocznym budżecie zostało zabezpieczone na ten cel 520.000,00 zł. Każdy kto złożył wniosek i spełni wymogi formalne uzyska dofinansowanie.

Od dnia 24 stycznia zostaje ogłoszony nabór ciągły uzupełniający na:
kocioł gazowy – 32 miejsca
pompa ciepła – 1 miejsce
Nabór będzie trwał do wyczerpania środków w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel, maksymalnie do 15 października 2022 r.
Uwaga : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu gazowego kotła CO wymaga wcześniejszego wykonania projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Organem właściwym w sprawie pozwolenia na budowę jest Starosta Wodzisławski.

Wniosek o udzielenie dofinansowania, wraz z wymaganymi załącznikami, udostępniony jest na stronie internetowej Gminy pod adresem www.godow.pl w zakładce : Dla mieszkańca/Ekologia/Program Ograniczenia Niskiej Emisji, oraz w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu.

Uwaga!

Wszystkie koszty kwalifikowane liczone są od daty podpisania umowy! Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie będą kwalifikowane do dofinansowania.

Dofinansowanie z gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji można łączyć z programem “Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

 

Źródło: UG Godów