Zespół Śpiewaczy "Kalina" rok 2017

Zespół Śpiewaczy “Kalina”

Piyknie jest śpiywać, wtedy nasze dusze śmieją się Piyknie jak tako troszka pszocieli roz w tydniu z uciechą sie spotko … Cierpliwie pieśniczek sie uczy Piyknie jest mieć tako dyrygentka, kiero umi wydobyć z tych głosów co najpiykniejsze. Piyknie mieć koło siebie takich kolegów i koleżanki. Piyknie jest być w zespole „ Kalina „   Tak zespół „Kalina” działa i się rozwija od stycznia 1984 roku. Zespół powstał z okazji 25-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach. Pierwszym instruktorem – dyrygentem został mgr Józef Krótki a kierownikiem organizacyjnym Otylia Durczok. Zaczął brać udział w Przeglądach Ludowych i Folklorystycznych w Żorach ,Wodzisławiu Śląskim, Chorzowie oraz Zebrzydowicach tam zostaje zauważony i nagradzany. W latach 90-tych w swojej działalności najbardziej ceni sobie wyjazd do Filharmonii Szczecińskiej na jubileusz 45-lecia pracy artystycznej prof. Jana Szyrockiego – dziś już nieżyjącego łaziszczanina, dyrygenta chóru Politechniki Szczecińskiej. Zawiązują się przyjaźnie z chórem „Lutnia” z Lutyni Dolnej z Czech, która trwa do dnia dzisiejszego. Zmieniają się kierownicy zespołu po odejściu Otylii Durczok na krótko zostaje kierownikiem Krystyna Koczy a następnie jest przewodnicząca KGW Olga Brzoza a od 2004 roku funkcję obejmuje Danuta Gajdosz która z zespołem pracuje do dnia dzisiejszego. Zmiany następują również wśród dyrygentów. Po odejściu Józefa Krótki przejściowo funkcję obejmuje Arkadiusz Czyż, później pracę z zespołem podejmuje Mirela Szkatuła a od trzech lat dyrygentem zespołu jest Małgorzata Tolarz. Zmienia się również profil zespołu, który próbuje swoich sił jako chór kościelny czterogłosowy na tym polu odnosi sukcesy, a że jest to zespół ludzi pracowitych to i sukcesy odnosi na scenie jako zespół ludowy jest jedynym zespołem który śpiewa a-capella w gminie Godów. Zmierzył się z formą kabaretową wystawiając przedstawienia z życia naszych starek i starzyków z dużą dozą humoru, na festynach, spotkaniach towarzyskich, dożynkach itp. Zespół idąc z duchem czasu zorganizował pokaz mody gdzie modelkami były członkinie zespołu. Jako kierownik Danuta Gajdosz wraz z zespołem wydała dwie płyty jedna pt. „Modlitwa pieśnią jest”, druga pt. „Śląskie śpiewki” ,folder, ilustrowany album,rzecz najbardziej cenna to „Leksykon Pieśni śląskiej” przy pozyskaniu funduszy unijnych. Przyczynia się do zajęcia trzeciego miejsca w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – „Najpiękniejsza Wieś Województwa Śląskiego. Znalazła swoje miejsce w publikacjach LGD Morawskie Wrota, w książce woj. Śląskiego o śląskich obyczajach i obrzędach- Drużki Maryjne na odpust sierpniowy w Łaziskach. Próbuje swoich sił w Śląskich Smakach wyróżnienie otrzymuje „paskudny wafel” i „nalewka teściowej”. Do kręgu przyjaciół dołącza Polonia ze Skrzeczonia Bogumina (Republika Czeska) i Polonia litewska z miejscowości Turgiele którzy gościli w Łaziskach. Zespół w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizuje koncerty kolędowe zapraszając chóry z Czech i Polski do koncertowania w zabytkowym drewnianym kościele w Łaziskach. Nadal zespół startuje w Przeglądach i Konkursach z mniejszymi lub większymi sukcesami. Czynnie uczestniczy w życiu sołectwa jak i gminy. Za cel swojej działalności wziął sobie kultywowanie zwyczajów, tradycji obrzędów naszych śląskich przodków które związane były i są z życiem na śląskiej wsi ściśle połączone z zawodem górnika. Zespół na dzień dzisiejszy liczy 23-ech członków, doceniając pracowitość, zdyscyplinowanie organizowane są spotkania integracyjne oraz wycieczki,dla zespołu i ich rodzin. Autor:Danuta Gajdosz   Zespół Śpiewaczy “Kalina” rok 2017

Zespół Śpiewaczy “Kalina” Read More »