Pozostałe

Gospodarka odpadami

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 SIERPNIA 2020 ROKU Zgodnie z Uchwałą nr XXI/124/2020 Rady Gminy Godów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2020 r. poz. 5151) informujemy, iż od 01 sierpnia 2020 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, …

Gospodarka odpadami Read More »

Stowarzyszenie Św. Barbary na Dożynkach w 2017

Stowarzyszenie Św. Barbary

Stowarzyszenie Świętej Barbary w Łaziskach wpisano do rejestru Stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. w dniu 18 maja 2005 r. Cele Stowarzyszenia to m.in. opieka nad sztandarami, mundurami oraz innymi insygniami górniczymi, popularyzacja wiedzy z dziedziny górniczej wśród społeczeństwa, promocja i popieranie tradycji górniczych. Motywem do powstania Stowarzyszenia był sztandar górniczy, który od ponad 50 lat nieprzerwanie towarzyszy wszystkim uroczystościom państwowym i kościelnym w Łaziskach. Stowarzyszenie Świętej Barbary jest jedyną tego …

Stowarzyszenie Św. Barbary Read More »