Gmina uruchomi dodatkowe punkty przyjmowania wniosków o dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie ustawy o tzw. dodatku węglowym, Gmina Godów przypomina, że wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł uprawnione osoby mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie (ul. 1 Maja 66), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od godz. 7.00 do 15.00.

Dodatkowo 23 sierpnia gmina uruchomi dodatkowe punkty przyjmowania wniosków:

  • w Skrzyszowie w Ośrodku Kultury
  • w Gołkowicach w Ośrodku Kultury
  • w Łaziskach w biurze z tyłu remizy OSP

Punkty te będą czynne od wtorku 23 sierpnia do piątku 26 sierpnia, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Źródło: UG Godów