Informacja na temat dodatku węglowego

Informujemy, że 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym a 16 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy.  Ustawa będzie realizowana w gminie Godów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą do 30.11.2022 r.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej GOPS Godów

Źródło: UG Godów